Domain- ja nimipalvelut

Tarjoamme laitteiston, verkon ja sovellusten valvontapalveluita osana ylläpitopalvelua. Asiakkaan palvelimet kytketään keskitettyyn valvontakeskukseen, josta raportoidaan valvottavien kohteiden tilaa sekä ylläpidetään ilmoitusten vastaanottajat, hälytysrajat ja -tavat.


DNS eli Domain Names System on internetin nimipalvelujärjestelmä. Nimipalvelu on avainasemassa IP-palveluissa, koska se muuntaa verkkotunnuksia, kuten www.unihost.fi, näiden IP-osoitteiksi. Verkkohyökkäys nimipalvelujärjestelmään voi kaataa koko nimipalvelun ja estää sovellusten pääsyn kohteisiin.

Verkkohyökkäys voi myös kaapata palvelimen osoite-tilan ja saattaa sovellukset välittämään kohteen tietoja hyökkäyksen lähteenä olevalle palvelimelle.

Verkkohyökkäys voi olla ns. palvelunestohyökkäys (Denial of Service, DoS) tai hajautettu palvelunestohyökkäys (Distributed Denial of Service, DDoS). Hajautettujen palvelunestohyökkäysten yksi erityispiirre on se, että vaikka hyökkäykset käyttävät miljoonia IP-osoitteita, niillä on silti taipumus tulla maantieteellisesti tunnistettavilta alueilta.

Palvelunestohyökkäyksistä selviämisen avaimena on tietoverkon pitäminen avoinna niin monelle käyttäjälle kuin mahdollista.


Korkealuokkainen nimipalvelu

Korkealuokkaisen ja turvallisen nimipalvelun saavuttamiseksi nimipalvelujärjestelmäarkkitehtuurin on pystyttävä estämään hyökkäyksiä aiheuttamasta merkittäviä vaikutuksia. Sen täytyy myös olla jatkuvasti saatavilla ja pystyttävä käsittelemään tehokkaasti nimipalvelupyyntöjä.

Unihost Yritysnimipalvelu tarjoa korkealaatuisen nimipalvelu­järjestelmä­arkki­tehtuurin, joka on tehokas ja skaalautuva ja joka samalla eliminoi verkko­hyök­käysten vaikutukset.

Unihost Yritysnimipalvelu käyttää IP Anycastia, jota kutsutaan myös nimellä Route Health Injection (RHI), joka määrittelee maantieteellisesti lähimmän ja parhaiten saatavilla olevan nimipalvelujärjestelmän palvelimen osoitteen, johon jokainen nimipalvelun pyyntö ohjautuu. Tämä menetelmä lisää nimipalvelun luotettavuutta, suorituskykyä ja turvallisuutta sekä takaa loppukäyttäjille pienimmän mahdollisen nimipalvelun pyyntöjen viiveen.


Skaalautuva IP Anycast -verkko

Käyttämme yritysnimipalveluun seuraavia maantieteellisesti optimaalisesti hajautettuja tietoverkkojen sijainteja:

  • Varsova, Puola (IPv4 + IPv6)
  • Frankfurt, Saksa (IPv4 + IPv6)
  • Brysseli, Belgia (IPv4 + IPv6)
  • Dublin, Irlanti (IPv4)
  • New York, USA (IPv4 + IPv6)
  • Seattle, USA (IPv4 + IPv6)
  • Los Angeles, USA (IPv4 + IPv6)
  • Wien, Itävalta (IPv4 + IPv6)
  • Singapore, Aasia (IPv4 + IPv6)

Käytännössä kaikki keskukset tukevat IPv4- ja IPv6-protokollaversioita.

Monitorointijärjestelmämme takaa sen, että kaikkia palveluja valvotaan 24/7/365 ja korjaavat toimen- piteet tehdään välittömästi. Hätäpäivystyspuhelin takaa minimaalisen vastausajan ja henkilökohtaisen asiakaspalvelun.

Jokaisessa tietoverkon sijainnissa nimipalvelut ylläpidetään kahdella itsenäisellä nimipalvelujärjestelmän palvelimella, jossa laitteisto on active-active klusterissa.
Nimipalvelujärjestelmän palvelimet on kytketty internetiin kahdella fyysisesti erillisellä tietoverkkoreitillä, ja ne on varustettu vikasietoisilla levyillä ja virtalähdejärjestelmillä.

Nimipalvelin yrityksen nimellä

Nimipalvelin voidaan asettaa käyttämään myös yrityksen omaa verkkotunnusta, jolloin yritys saa käyttöönsä esimerkiksi a.ns.yritys.fi ja b.ns.yritys.fi nimipalvelimen osoitteet. Kysy meiltä lisää!