Valvontapalvelut

Tarjoamme laitteiston, verkon ja sovellusten valvontapalveluita osana ylläpitopalvelua. Asiakkaan palvelimet kytketään keskitettyyn valvontakeskukseen, josta raportoidaan valvottavien kohteiden tilaa sekä ylläpidetään ilmoitusten vastaanottajat, hälytysrajat ja -tavat.


Laitteiston ja verkon valvonta

Käyttöjärjestelmän ja verkon saatavuutta valvotaan automaattisesti sekä palvelinkeskuksesta käsin että palvelinkeskuksen ulkopuolelta. Poikkeamista lähetetään ilmoitus ylläpitopalveluun ja/tai asiakkaalle.

Sovellusten valvonta

Asiakkaan valitsemien sovellusten tilaa valvotaan automaattisesti erillisellä valvontasovelluksella. Asiakkaan sovellukset käynnistetään tarvittaessa uudelleen ja/tai poikkeuksellisen tilan huomaamisesta lähetetään ilmoitus asiakkaalle ja/tai ylläpitopalveluun.

Sovellusten saatavuuden valvonta

Asiakkaan valitsemiin sovelluksiin voidaan yhdistää automaattisesti näiden saatavuuden varmistamiseksi. Saatavuuden valvonta toteutetaan neljältä palvelinkeskuksen ulkopuoliselta palvelimelta. Saatavuuden keskeytymisestä lähetetään ilmoitus ylläpitopalveluun ja/tai asiakkaalle.


Sovellusten tilatiedot nähdään myös reaaliaikaisina listauksina verkkopalvelussa.


Laitteiston valvonta

Laitteiston ja verkon valvonnasta vastataan alla olevan taulukon mukaisesti.

Unihost Asiakas
Verkon saatavuus
Yhteyden muodostaminen palvelinkeskuksen ulkopuolelta
A, R C, I
Laitteiston vikaantumiset
Laitteiston vaihto ja ilmoitus sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse
A, R I
Levytilankäytön hälytysrajat
Käyttöasteen hälytysrajat sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse
A, R C, I
Suorittimen- ja muistinkäytön hälytysrajat
Käyttöasteen hälytysrajat sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse
A, R C, I
Levykuvan varmuuskopiointi valmiissa kokoonpanoissa
Levykuvan päivittäinen varmuuskopiointi fyysisesti erilliselle laitteistolle
A, R
Tiedostojen varmuuskopiointi valmiissa kokoonpanoissa A
Tiedostojen varmuuskopiointi dedikoiduissa palvelimissa A
Huoltokatkojen suunnittelu ja toteutus
Ajankohdat ilmoitetaan etukäteen sähköpostitse
A, R I

Laitteiston ja verkon suorituskykyä valvotaan palvelimen ulko- ja sisäpuolelta sekä palvelinkeskuksesta. Palvelimien ulkoinen monitorointi toteutetaan hajautetusti neljältä eri palvelimelta.

Palvelimien sisäinen monitorointi toteutetaan kytkemällä palvelimet keskitettyyn monitorointikeskukseen, josta monitoroitavat palvelut, ilmoitusten vastaanottajat sekä hälytysrajat ja -tavat ylläpidetään.

Palvelinkeskuksen monitorointi toteutetaan erillisellä mittalaitteistolla. Korjaukset vikaantuneisiin verkko-laitteisiin tai laitteistoon suoritetaan välittömästi, ja niistä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan. Muut suunnitelman mukaiset korjaukset laitteistoon ja palvelimiin suoritetaan etukäteen ilmoitettuina palvelu-katkojen ajankohtina.


Käyttöjärjestelmän valvonta

Palvelimille luovutetaan pääkäyttäjän oikeudet käyttöjärjestelmään kummallekin osapuolelle. Palvelimen ylläpidosta vastataan alla olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti.

Unihost Asiakas
Etäyhteysasetukset A, R
Pääkäyttäjät A R
Palomuurin asetukset R A, C
Palvelimen verkkonimi A, R I
Tiedostojen varmuuskopiointi valmiissa kokoonpanoissa
Varmuuskopiointi toteutetaan levykuvana suoraan virtualisointikerroksessa
A, R
Tiedostojen varmuuskopiointi dedikoiduissa palvelimissa
Varmuuskopiointi voidaan suunnitella ja toteuttaa erikseen asiakkaan vaatimusten perusteella
A
Käyttöjärjestelmän päivitykset C, I A, R
Paikallinen nimipalvelin A, R C
Monitorointi A, R C
Virhelokit A, R C
Huoltokatkojen suunnittelu ja toteutus
Ajankohdat ilmoitetaan etukäteen sähköpostitse
A, R I

Sovellusten valvonta

Asiakkaan asentamien sovellusten valvonnasta vastataan alla olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti.

Unihost Asiakas
Käyttöjärjestelmän ja toimittajan peruskokoonpanon mukaisten sovellusten asennus A, R I
Asiakkaan sovellusten asennus ja poisto I A, R
Sovellusten tilan valvonta ja ilmoittaminen
Yhdistäminen sovellukseen palvelimen ulkopuolelta saatavuuden varmistamiseksi ja ilmoitus sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse
R A, C, I
Prosessin valvonta palvelimen sisäpuolelta prosessien uudelleenkäynnis-tämiseksi ja ilmoitus sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse
Sovellusohjeet alas- ja ylösajosta I A, R
Sovellustuki ja korjaukset sovellukseen A, R

R = Toteuttaja, A = Omistaja, C = Konsultoidaan ennen toteutusta, I = Tiedotetaan

Asiakkaan valitsemien sovellusten tila voidaan ilmoittaa asiakkaalle. Prosessit voidaan halutessa myös käynnistää automaattisesti uudelleen. Palvelimen prosessien monitorointi toteutetaan erillisellä monitorointisovelluksella, joka yhdistetään keskitettyyn monitorointikeskukseen, josta ilmoitusten vastaanottajat sekä hälytysrajat ja -tavat ylläpidetään.