Raportointipalvelut

Tarjoamme kattavia raportointipalveluita osana ylläpitopalvelua. Kommunikoimme asiakkaan kanssa strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla.


Strateginen taso

Ylläpitopalvelua ohjataan neljännesvuosittain pidettävin palvelukokouksin. Palvelukokouksissa seurataan kehitystavoitteiden toteutumista ja kirjataan uudet kehitystavoitteet asiakkaan strategisten tavoitteiden pohjalta. Ylläpitopalvelua kehitetään näiden viitoittamana.

Taktinen taso

Ylläpitopalvelua koordinoidaan palvelupyyntöjen muodossa. Asiakkaalle nimetty paikallinen yhteyshenkilö vastaa kysymyksiin ylläpitopalvelusta ja avustaa saatavilla olevien tuotteiden valinnassa. Paikallinen yhteyshenkilö vastaa myös palvelupyyntöjen palvelutason seurannasta sekä mahdollisesta koordinoinnista offshore-toimitukseen.

Operatiivinen taso

Ylläpitopalvelun toiminnan jatkuvuutta monitoroidaan koko ajan. Palvelimiin asennetaan esimerkiksi valvontasovellus, joka kytketään valvontakeskukseen ja jonka kautta ilmoitukset voidaan välittää eteenpäin asiakkaalle tai ylläpitopalvelun palvelupyynnöiksi.


Mittaamme palvelutasoa strategisella tasolla asiakastyytyväisyysmittauksella. Mittauksessa kerätään arviot kaikilta palveluun osallistuneilta asiakkaan työntekijöiltä.
Mittaamme palvelutasoa taktisella tasolla palvelupyyntöjen määränä ja työn aloittamiseen kuluneena aikana. Mittaus pohjautuu palvelupyyntöjen seurantatietoihin.
Mittaamme jatkuvuutta monella eri saatavuuden ja tilatiedon mittarilla palvelimen sisä- ja ulkopuolelta. Mittaus pohjautuu eri valvontasovellusten tietoihin.

Raportit toimitetaan asiakkaalle kuukausittain verkkopalveluun.
Operatiiviset tilatiedot nähdään myös reaaliaikaisina mittareina verkkopalvelussa.