Ylläpitopalvelun hallinta

Liiketoiminnan vaatimukset ja strategia muuttuvat yrityksen kehittyessä – yksinkertainen ylläpitopalvelu ei palvele muuttuvissa olosuhteissa. Ylläpitopalvelun tulee kehittyä ja erityisesti tukea strategisia linjauksia, tavoitteita ja kehityssuuntia, jotta yritys voi keskittyä paremmin oman liiketoimintansa kehittämiseen.

Käsitämme partneriajatuksen niin, että kun asiakkaamme kertovat meille liiketoimintansa tarpeista ja voimme vastata niihin tuoden asiakkaalle menestystä, se tuo myös meille menestystä. Avainasiakkaiden liiketoimintatavoitteiden tunteminen auttaa meitä palvelun kehittämisessä todellisiin liiketoimintatarpeisiin soveltuviksi ja luo pohjan toimivan ja pitkäaikaisen palvelun tuottamiseen.

Asiakas

Liike­toiminta­stra­tegian ja ta­voit­teiden kom­muni­kointi
Yllä­pito­palvelun jatko­kehitys ja uu­sien palve­lui­den tuotteista­minen
Asiakas­tyyty­väisyy­den parane­minen ja keskit­tyminen liike­toimin­nan kehit­tämiseen
Palveluiden sovel­tuvuu­den ja kil­pail­ukyvyn pa­rane­minen
Miellämme ylläpitopalvelussa kaksi asiaa muita tärkeämmiksi: laadun ja kustannustehokkuuden. Ylläpitopalvelun yhteistyön hallinta ja koordinointi toteutetaan kotimaisin voimin, millä takaamme hyvän yhteisymmärryksen kommunikaatiossa. Kustannustehokkuuden varmistamiseksi hyödynnämme ylläpitopalvelussa myös offshore-tuotantoa.

Asiakas

CEO
Strategia
Paikallinen toiminta
Yhteistyön hallinta
Yhteistyön koordinointi
Palvelun toimitus

Unihost

CEO
Strategia
Paikallinen yhteys­henkilö
Koordinointi ja laadunvalvonta
Offshore-toiminta

Meillä on offshore-työskentelystä vuosien käytännön kokemus, joten ymmärrämme tyypilliset offshore-toimintaan liittyvät kommunikaation, luotettavuuden ja osaamisen alueen riskit erittäin hyvin. Laadun varmistamiseksi offshore-palveluita ei hankita kolmansilta osapuolilta, vaan ne tuotetaan itse. Offshore-palvelut toimitetaan pääasiassa Unihost Caribbean Limitedin kautta.