Ylläpitopalvelun hinnoittelu

Ylläpitopalveluun määritetään asiakaskohtainen minimilaskutus. Ylläpitopalveluun lisätyt palvelimet laskutetaan seuraavin hinnoin:


Palvelinratkaisut

Valmis kokoonpano #1 49,00 €/kk
Valmis kokoonpano #2 79,00 €/kk
Valmis kokoonpano #3 99,00 €/kk
Valmis kokoonpano #4 149,00 €/kk
Valmis kokoonpano #5 199,00 €/kk
Valmis kokoonpano #6 249,00 €/kk
Valmis kokoonpano #7 299,00 €/kk
Valmis kokoonpano #8 399,00 €/kk
Valmis kokoonpano #9 499,00 €/kk
Valmis kokoonpano #10 599,00 €/kk

Palvelimissa on asennusmaksu 200,00 euroa.


Tallennusratkaisut

500 GB FTP-varmuuskopiotila 33,00 euroa / kuukausi
1000 GB FTP-varmuuskopiotila 66,00 euroa / kuukausi
S3-pilvitilan siirtomaksu 0,12 euroa / kuukausi / 1 GB
S3-pilvitilan säilytysmaksu 0,17 euroa / kuukausi / 1 GB

Tallennusratkaisuissa on asennusmaksu 50,00 euroa.


Nimipalvelu

1,50 euroa verkkotunnusta kohden / kuukausi

Jokaista verkkotunnusta kohden on kertaluonteinen 50,00 euron kytkentämaksu. Verkkotunnukset voivat sisältää enintään 75 nimipalvelun tietuetta.


Nimipalvelun pyynnöt

1,00 euroa ensimmäiset 50 000 pyyntöä / kuukausi
1,50 euroa seuraavat 50 000 pyyntöä / kuukausi


Hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa.


Ylläpitopalvelulla on kahden vuoden määräaikainen sopimuskausi kuuden kuukauden irtisanomisajalla sekä kuukauden laskutuskausi. Sopimus uusiutuu automaattisesti kahden vuoden välein, ellei sitä irtisanota irtisanomisaikaan mennessä.

Ylläpitopalvelu laskutetaan ylläpitopalvelun toimitettujen palvelimien ja asiakaskohtaisesti määritetyn vähimmäislaskutuksen mukaisesti. Ylläpitopalveluun voidaan liittää uusia palvelimia tarpeen vaatiessa. Ylläpitopalvelusta voidaan myös poistaa palvelimia kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin huomioiden vähimmäislaskutus.